Info

Introductie
Het eiland Texel is in binnen- en buitenland bekend als vakantie- en recreatie-eiland. De aantrekkingskracht op toeristen is groot. Dat is niet verwonderlijk, want Nederlands grootste Waddeneiland heeft veel te bieden.

Bij het luchtvaartminnende publiek is Texel een extra aantrekkelijke bestemming als de TEXEL AIRSHOW op en boven Texel International Airport plaatsvindt. Het evenement is voor Nederlandse begrippen uniek en wordt slechts eens per drie jaar gehouden.

De airshow wordt al sinds 1980 driejaarlijks georganiseerd.

Texel Airshow
De airshow op Texel is op één dag, de zaterdag. Een bonte mengeling van unieke hedendaagse, historische, militaire en civiele luchtvaartuigen zal zich aan het veelkoppige publiek tonen. Dat gebeurt zowel op de grond als in de lucht.

In de loop van vrijdag zullen de eerste deelnemers aan de show zich op het vliegveld verzamelen. De voor het evenement uitgenodigde toestellen vertegenwoordigen de geschiedenis vanaf de jaren dertig tot heden. De presentatie aan het publiek vindt op een dusdanige manier plaats, dat een goed beeld ontstaat van de ontwikkelingen in de luchtvaart vanaf 1930.


Publiek
De toeschouwersaantallen zijn sinds de eerste show in 1980 fors gegroeid. In dat jaar bezochten ruim 10.000 toeschouwers onze show. In de laatste edities waren dat er maar liefst 22.000.

De naam en faam van het evenement strekt zich inmiddels uit tot ver over onze landsgrenzen. De shows haalden in de loop der jaren alle journaaluitzendingen. Iedere, zichzelf respecterende nieuwsrubriek besteedde aandacht aan het evenement.

Voor de show van dit jaarlopen reeds contacten met verscheidene Nederlandse televisiestations. Ook regionale omroepen hebben interesse getoond en, net als bij de voorgaande shows, zal ook de schrijvende pers volop vertegenwoordigd zijn.

Financiën
Het organiseren van een airshow kost geld, veel geld. Het bestuur van de stichting heeft de kosten en de te verwachten opbrengsten in een begroting opgenomen. Naast de kosten van drukwerk, grondaccommodatie en andere overheadkosten wordt een substantieel deel van de uitgaven gevormd door vergoedingen voor bijzondere toestellen (brandstof, hotel, vervoer).

Het contracteren van een internationaal bekend aerobaticteam of andere speciale, historische en spectaculaire publiekstrekkers gaat natuurlijk ook niet voor niets. Hoewel het evenement geheel met vrijwilligers wordt voorbereid en uitgevoerd, kan de airshow niet zonder sponsors!

Deelnemers airshow
De airshow op zaterdagmiddag kenmerkt zich door een grote diversiteit. De organisatoren hebben in de voorbereidingsfase contacten met veel potentiële deelnemers.

Zowel de militaire als civiele luchtvaart zal aanwezig zijn op onze airshow. Net alleen deelnemers uit Nederland, maar uit de hele wereld! Op de website en Facebook volgen regelmatig updates.

Groeiende belangstelling
Luchtvaartevenementen kunnen zich in het algemeen verheugen in een grote publieke belangstelling. De bezoekersaantallen van eerdere shows op Texel, die in deze brochure staan vermeld, laten dit ook zien. Naar verwachting zal het aantal bezoekers de voorgaande jaren overtreffen. Vanwege deze grote publieke belangstelling en de ruime media-aandacht voor het evenement vormt de Texel Airshow een uitstekende gelegenheid voor product- en/of bedrijfspromotie. Daarnaast kunnen afzonderlijke ontvangstruimtes worden geplaatst, waarin bedrijven hun gasten in de watten kunnen leggen in een unieke ambiance met een eersteklas uitzicht op de show.

  • Facebook
  • Twitter