Blog

Geen Leaseweb Texel Airshow in 2023

Persbericht

Geen Leaseweb Texel Airshow in 2023

De organisatie van de Leaseweb Texel Airshow heeft besloten om de geplande vliegshow van 2023 af te gelasten. Volgens Ed de Bruijn, samen met Jan Frederici en Mike de Bruijn verantwoordelijk voor de organisatie van het driejaarlijkse evenement op Vliegveld Texel, liggen aan die beslissing meerdere factoren ten grondslag.

Door de fors gestegen kosten wordt het volgens De Bruijn lastig om de begroting rond te krijgen. ‘Zelfs al zou onze trouwe hoofdsponsor Leaseweb het sponsorbedrag verhogen, dan moeten ook de andere sponsoren dat doen en we hebben gemerkt dat de bereidheid daartoe klein is. Alle kosten zoals accommodatie en brandstoffen zijn ook aanzienlijk hoger. Daar staat tegenover dat we de entreegelden niet substantieel kunnen verhogen, want dan gaat het overgrote deel van de toeschouwers buiten het terrein kijken.’

Stikstof
Niet alleen de gestegen kosten hebben tot het besluit geleid. Ook het maatschappelijk debat over stikstof en CO2-uitstoot speelt een rol. ‘Normaal gesproken krijgen we vanuit de provincie veel medewerking. Nu hebben we een waslijst aan extra maatregelen gemaild gekregen, waarin o.a. wordt verwezen naar Natura 2000 en de Natuurbeschermingswet. Het is maar de vraag of we aan al die aanvullende eisen kunnen voldoen, want er heerst veel onduidelijkheid. Daarnaast dreigt het risico dat er op het laatste moment nog een extra beperking uit de hoge hoed komt, waardoor we alsnog moeten besluiten de vliegshow af te gelasten. Dat risico kunnen we niet lopen.’

Deelnemers
Een ander risico vormen de deelnemers. ‘We hebben al diverse civiele acts benaderd, maar ook hiervan zijn de kosten enorm gestegen. Deelname van militaire teams lukt waarschijnlijk wel, tenzij de spanningen met Rusland verder oplopen en de buitenlandse luchtmachten hun deelnemers terugtrekken. Dan zitten we met een half programma.’ Ook een afname van het aantal vrijwilligers dat bij de airshow helpt en aangescherpte eisen rond de veiligheid hebben bijgedragen aan de beslissing.

Leaseweb
Hoofdsponsor Leaseweb was volgens De Bruijn teleurgesteld, maar begripvol. De relatie tussen organisatie en sponsor is en blijft uitstekend. ‘We hopen in de komende jaren wel weer een Texel Airshow te kunnen organiseren, met wederom Leaseweb als hoofdsponsor.’

De Texel Cinema Fly-in op 20 mei en de Texel Fly-in van 26 augustus, met als motto Texel Airport Duurzaam, gaan wel door.

Stichting Texel Airshow
Postweg 120
1795 JS De Cocksdorp
www.leasewebtexelairshow.nl
www.facebook.com/leasewebtexelairshow

  • Facebook
  • Twitter