Privacy verklaring

Privacy verklaring Stichting Texel Airshow

Het stichtingsbestuur hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers, flight crews, sponsors en standhouders van de Texel Airshow.
In onderstaande verklaring vertellen wij daarom hoe wij welke persoonsgegevens verzamelen, waarom wij dit doen en hoe wij hiermee omgaan.

Wijzigingen en geldigheid

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2018.
Wij raden u aan bij uw volgende site bezoek te controleren of er wijzigingen in deze verklaring zijn aangebracht, zo blijft u altijd op de hoogte van de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijke

Wie is de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens:
Stichting Texel Airshow
KvK 41204287
Postweg 120
1795JS De cocksdorp
info@texelairport.nl

Persoonsgegevens

Hieronder treft u onder de verschillende kopjes aan welke gegevens wij van u verzamelen, waarom wij dat doen en welke juridische basis wij hiervoor hebben.
Texel Airshow doet niet aan het maken van automatisch beslissingen en/of profilering en zal nimmer uw gegevens aan derden verstrekken en/of verkopen tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van haar werkzaamheden en zoals omschreven in dit privacy beleid.

Bezoekers airshow

Van bezoekers word geen informatie geregistreerd. Alleen voor bezoekers die online in de voorverkoop hun toegangskaarten aanschaffen worden de volgende gegevens verzameld:

  • voor- en achternaam
  • e-mail adres
  • betaalgegevens

Deze gegevens worden slechts gebruikt voor het versturen van het e-ticket naar uw e-mail adres en het afronden van uw bestelling.
Door het online aankopen heeft u met ons een contract gesloten voor het aankopen van uw tickets.
Na aankoop worden de gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruikt, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Houd mij op de hoogte

Als u bij het aankopen van tickets op onze website heeft aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden over de Texel Airshow, geeft u door het aanvinken van die optie ons expliciet toestemming u te mailen met informatie over de airshow 2018.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken, dit kan ondermeer door de uitschrijf link te gebruiken die in al onze communicatie zal worden weergegeven.
Wij zullen uw uitschrijving direct verwerken.
Wij zullen uw e-mail adres echter wel bewaren met daarbij de status dat u de toestemming heeft ingetrokken. Dit doen wij om te voorkomen dat wij u per ongeluk alsnog ongewenst informatie toesturen.

Kampeerders

Van de kampeerders word een lijst met namen en adres (z.g. NAW gegevens) opgesteld, deze wordt aan de lokale autoriteiten ter beschikking gesteld.
Wij zijn wettelijk verplicht deze lijst aan de politie, en de personen die ’s nachts toezicht houden op het terrein, te verstrekken.

Vrijwilligers

Van alle vrijwilligers worden naam, e-mail adres en eventueel (mobiel)
telefoonnummer en kledingmaat door ons verzameld.
De gegevens worden gebruikt voor het opnemen van contact met onze vrijwilligers.
De kledingmaat word gebruikt voor het kunnen verstrekken van de juiste maat shirt wat tijdens het event moet worden gedragen om als vrijwilliger zichtbaar te zijn.

Sponsors en standhouders

Van sponsors en standhouders worden contact gegevens zoals namen, e-mail adressen en telefoon nummers door ons opgeslagen.
Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact met onze sponsors en standhouders.
Daarnaast verzamelen wij ook de bedrijfsgegevens zoals adressen en betaalgegevens. Deze zijn nodig voor het correct factureren van onze sponsors en standhouders.

Bedrijfsgegevens van eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacy wetgeving.
Contact gegevens zoals namen, e-mail adressen waarin de naam van de contactpersoon voorkomt en directe telefoonnummers zoals mobiele nummers zijn altijd persoonsgegevens, ook al zijn deze e-mail adressen en telefoon nummers aan een bedrijf gekoppeld.
Om deze reden gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om.

Airshow deelnemers

Van deelnemers van de airshow worden, indien nodig, contact gegevens en namen bijgehouden.
Indien dit noodzakelijk is, worden deze gegevens doorgegeven aan de lokale hotels waar overnachtingen voor onze deelnemers zijn geboekt.
Contact gegevens zoals e-mail adressen, telefoonnummers en adressen worden slechts gebruikt voor het onderhouden van contact met de deelnemers en het verstrekken van informatie.

Bezoekers van onze website

Van bezoekers van onze website registeren wij uw ip-adres, merk en type browser en welke pagina’s uw bezoekt.
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor ons gerechtvaardigd belang en dan alleen indien dit voor beveiligingsdoeleinden noodzakelijk is.
Hieronder vallen ondermeer het opsporen van pogingen tot inbraak en/of fraude.
uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt zoals profilering en analyse.

Bewaar termijn

Alle gegevens die door de Stichting Texel Airshow worden verzameld en gebruikt, worden niet langer bewaard dan 12 maanden na afloop van het event.
Alleen indien wettelijk verplicht, zoals bijvoorbeeld het bewaren van financiële gegevens volgens de belasting wetgeving, worden die gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn voor een termijn van zeven jaar bewaard.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op uw computer of mobiele device worden geplaatst en noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van onze website.
Wij maken geen gebruik van tracking cookies, analyse cookies, andere tracking en profiling technieken.
Toestemming voor het gebruik van functionele cookies is niet verplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u hebben verzameld en/of antwoord op de vraag of wij überhaupt gegevens van u hebben verzameld.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op de contactgegevens die bovenaan deze privacy verklaring staan vermeld.
Hier kunt u ook een eventuele klacht indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken de gegevens die wij van u hebben te corrigeren en eventueel deze te laten verwijderen.
Wij zullen in alle gevallen uiterlijk binnen 1 maand na uw verzoek hierop reageren.

Om te voorkomen dat wij gegevens verstrekken die niet van uzelf zijn, verzoeken wij u de volgende zaken te vermelden in elk verzoek en/of deze op te sturen zodra wij hier om vragen:

  • Uw naam
  • contact gegevens
  • kopie van identiteitsbewijs en/of rijbewijs

let op: indien wij om een kopie van uw legitimatie vragen dient u uw burger service nummer (BSN), foto en geboortedatum zwart te maken.
Uw BSN staat op twee plaatsen op uw document, zowel los als in de balk met nummers onderaan de pagina. Gelieve beide posities onleesbaar te maken.
Wij raden aan de mobiele app “Kopie ID” van de Nederlandse overheid te gebruiken voor het onleesbaar maken van de genoemde gegevens.

  • Facebook
  • Twitter